Gmina Kikół
Powiązania gospodarcze gminy Kikół położona jest we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno zachodniej części powiatu lipnowskiego. Graniczy z gminami: Chrostkowo, Czernikowo, Lipno, Zbójno. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 9820 ha i zamieszkuje ją 7516 osób. Komunikacyjnie gmina Kikół leży na osi drogi krajowej, łączącej Warszawę ze Szczecinem, co umożliwia dogodne połączenie z ośrodkami miejskimi.


Historia miejscowości wchodzących w skład gminy Kikół

Poniżej prezentuje informacje zawarte w "Studium rozwoju gminy Kikół"

Poruszana w opracowaniu problematyka:

Uwarunkowania wynikające ze stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego gminy Kikół

Uwarunkowania wynikające za stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Kikół

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Preferencje rozwoju przestrzennego gminy Kikół w zakresie inwestowania

Zabytki