Powrót

Samorządność Edukacja Sport
Gmina Kikół

Zabytki

Zespoły pałacowo parkowe

KIKÓŁ

zespół pałacowo-parkowy - utrzymany w bardzo dobrym stanie, pałac po remoncie i pracach konserwatorskich, park zrewaloryzowany, utrzymany w dawnych granicach, przywrócone cechy reprezentacyjnej rezydencji
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 19/274/A, dnia 29.12.1952r.

LUBIN

pałacowo-parkowy - utrzymany w stanie dobrym, pałac po remoncie, wymaga uzupełnienia kolorystyki elewacji, park w części uporządkowany, utrzymany w dawnych granicach, konieczna rewaloryzacja parku, budynki gospodarcze użytkowane
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 85/A, dnia 20.09.1982r.

NIEDŹWIEDŹ

zespół dworsko-parkowy - dwór zamieszkały wymagający remontu, park utrzymany w dawnych granicach, z licznym starodrzewem wymagający rewaloryzacji.
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 202/A, dnia 23.04.1986r.

SUMIN

zespół dworsko-parkowy - utrzymany w dawnych granicach, dwór zamieszkały, wymagający remontu, park o zredukowanym starodrzewie wymagający rewaloryzacji.
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 201/A, dnia 23.04.1986r.

TRUTOWO

zespół dworsko-parkowy - utrzymany w dawnych granicach, dwór użytkowany jako szkoła, park adaptowany na cele szkolne, konieczny remont dworu i rewaloryzacja parku.
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 199/A, dnia 22.04.1986r.

WOLA

zespół dworsko-parkowy - o czytelnych dawnych granicach zmieniony współczesnymi podziałami, dwór nie istnieje, dawny spichrz przebudowany na cele budynku szkolnego, park o licznym starodrzewie i zachowanych elementach dawnej kompozycji wymaga rewaloryzacji
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 203/A, dnia 25.04.1986r.

WOLĘCIN

zespół dworsko-parkowy - o czytelnych dawnych granicach, dwór zamieszkały wymagający remontu, z dawnego parku zachowany nieliczny starodrzew i elementy układu wodnego

ZAJEZIORZE

zespół dworsko-parkowy - utrzymany dwór wymaga remontu, z dawnego parku

KRĘPA (ClEŁUCHOWO)

dwór zamieszkały, park o unieczytelnionym układzie kompozycyjnym, starodrzew zredukowany, zabudowania folwarczne w stanie ruiny, konieczny remont dworu i rewaloryzacja parku

ZAŁOŻENIA KOŚCIELNE

Założenia kościelne w Kikole i Suminie, zespół klasztorny w Trutowie, kaplica w Grodzeniu - wszystkie obiekty utrzymane w dobrym stanie

GRODZEŃ

kaplica p.w. Św. Piotra mur. z 1778r.
wpisana do rejestru zabytków pod numerem 219/A, dnia 28.06.1988r.

KIKÓŁ

zespół kościoła paraf. rzymskokatolickiego p.w. Św. Wojciecha

SUMIN

kościół paraf. rzymskokatolicki p.w. Św. Krzyża mur. z ok. 1325r., zniszczony po 1818r., odbud. 1897r.
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 256/A dnia 29.03.1988r.

TRUTOWO

CMENTARZE

GRODZEŃ

cmentarz ewangelicko - augsburgski z k. XIX w.

KIKÓŁ

cmentarz rzymskokatolicki z k. XIX w.
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 393/A, dnia 29.08.1996r.
cmentarz ewangelicko - augsburski z k. XIX w.

cmentarz żydowski sprzed 1939r. (tzw. Herchor)

KIKÓŁ WIEŚ

cmentarz rzymskokatolicki z k. XIX w.

SUMIN

cmentarz rzymskokatolicki z XIX/XXw. cmentarz ewangelicko - augsburgski z k. XIXw.

TRUTOWO

cmentarz rzymskokatolicki z 2 poł. XIX w.

WOLA

cmentarz rzymskokatolicki z k. XIX w.

BUDOWNICTWO DREWNIANE

      Zachowane w terenie nieliczne przykłady dawnego budownictwa drewnianego i murowanego - najliczniej w Kikole - utrzymane w stanie średnim, ze śladami remontów nie uwzględniających warunków konserwatorskich, niemniej zachowujące cechy charakterystyczne dla dawnego lokalnego budownictwa

GRODZEŃ

dom mur z 1910r.

KIKÓŁ

SUMIN

dom nr 7 drewn. z k. XIX w.

ZAJEZIORZE

stodoła z cegły i kamienia polnego z 1 poł. XX w. w zagrodzie nr 39

OBIEKTY TECHNIKI

Jedyne zachowane obiekty to budynek remizy w Kikole oraz młyn w Walentowie - utrzymane w dobrym stanie, nadal użytkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem

KIKÓŁ

budynek remizy mur. z 1910r.

WALENTOWO

młyn gazowy ob. elektryczny mur. z ok. 1920r.

KAPLICZKI

Występujące w terenie kapliczki i krzyże w części utrzymane są w dobrym stanie, pozostałe nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu uległy znacznym przekształceniom spowodowanym współcześnie przeprowadzonymi pracami remontowymi z utratą dawnych cech stylowych

ClEŁUCHOWO

kapliczka mur. z figurka NMP z pocz. XX w.

krzyż stalowy na cokole z kamienia z 1900r.

DĄBRÓWKA

kapliczka mur. z figurką NMP z 1 poł. XX w. - obok 4 kasztanowce

GRODZEŃ

kapliczka mur. z figurka Matki Boskiej z inskrypcją /Maryjo Królowo Polski módl się za nami 1946/

LUBIN

kapliczka mur. z 1910r. z inskrypcją /Boże błogosław nam/

NIEDŹWIEDŹ

kapliczka mur. z 1945r. z figurką NMP

SUMIN

kapliczka mur. z 1 poł. XX w.

WOLA

kapliczka mur. z 1 poł. XX w.

WYMYŚLIN

krzyż stalowy na postumencie murowanym z XIX/XX w.

ZAJEZIORZE

krzyż stalowy na kolumnie beton. z 1 poł. XX w.

KIKÓŁ

figura Św. Jana Nepomucena z XVIII w.

ALEJE I SZPALERY

Na terenie gminy zachowane jedynie jedna aleja i jeden szpaler starodrzewu wymienione w niniejszym opracowaniu

MOSZCZONE

szpaler klonowy

ZAJEZIORZE

aleja kasztanowo - klonowaPowrót